Ορισμένες μελέτες εξέτασαν τις δυνάμεις και τις ροπές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης σύρματος με συμβατικά, αυτόδετα κ γλωσσικά αγκύλια και την ομαλοποίηση τάσης των ελαστομερών ελαστικών, χρησιμοποιώντας εργαστηριακές προσομοιώσεις καθώς και ανάκτηση υλικών από το στοματικό περιβάλλον.

Αυτές οι εργασίες έδειξαν ότι η κατεύθυνση της κίνησης και ο αριθμός των δοντιών που εμπλέκονται στο τόξο επηρεάζουν σημαντικά τη δύναμη που ασκείται στα δόντια με διάφορους συνδυασμούς συρμάτων και αγκυλίων.

Pubmed link