Συγκολλητικά στην οδοντιατρική και ιδιαίτερα στην ορθοδοντική, παρέχουν την απαραίτητη συγκράτηση των υλικών ή συσκευών αποκατάστασης στα δόντια. Η σύνθεση των συγκολλητικών περιλαμβάνει κυρίως πολυμερή με βάση το Bis-GMA / TEGDMA, που εφαρμόζονται στην αδαμαντίνη για την παροχή μικρομηχανικής συγκράτησης.

Η αντοχή δεσμού, η απελευθέρωση μονομερούς και το ποσοστό πολυμερισμού των συγκολλητικών είναι οι μεταβλητές, οι οποίες διαμορφώνουν την κλινική επιτυχία και τις βιολογικές ιδιότητες των υλικών. Έχουν μελετηθεί επίσης primers που δεν είναι ευαίσθητα στην υγρασία και ενεργοποιούνται με νερό και έχουν αναλυθεί οι μηχανικοί των πειραμάτων αντοχής δεσμού.

 

 

Pubmed link