Αυτή η ομάδα ερευνών ασχολείται με την in vivo εκτίμηση του ποσοστού αποτυχίας διαφόρων πρωτοκόλλων συγκόλλησης και συγκολλητικών καθώς και με την επίδραση τεχνικών στα χαρακτηριστικά της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και των οδοντικών επιδράσεων. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν αποκάλυψαν την μη ορθότητα των ισχυρισμών διαφόρων κατασκευαστών σχετικά με την απόδιση κ συμπεριφορά υλικών και πρότειναν πρωτόκολλα κλινικής θεραπείας με βάση τις μακροπρόθεσμες παρατηρούμενες επιδράσεις των μεταβλητών ορθοδοντικής θεραπείας.

 

Pubmed link