Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποίησε μηχανικές δοκομασίες, SEM και ανάλυση με ακτίνες Χ για να μελετήσει την επιφάνεια τη μορφολογία και τη δομή των αγκυλίων διαφορετικής σύνθεσης και διαδικασίας κατασκευής, δηλ. συγκόλληση με λέιζερ, χύτευση με έγχυση μετάλλου (MIM) και συγκόλληση κραμάτων με κράματα Ni-, Au- και Ag.

Η απελευθέρωση από μέταλλα και κράματα μελετήθηκε και αξιολογήθηκαν οι σημαντικές βιολογικές επιπτώσεις. Η σχετική έρευνα προσπάθησε να χαρακτηρίσει ποιοτικά και ποσοτικά την απελευθέρωση ιόντων και κινητικών από 316L ανοξείδωτου χάλυβα, Ti6Al4V, cpTi και NiTi κράματα χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος. Η απελεύθέρωση φάνηκε να λαμβάνει χώρα κατά το ορώτο τρίμηνο της θεραπείας.

Pubmed link